Formació

Des de la Federació de *Frontenis i Pilota, juntament amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i avalat pel *CSD, treballem contínuament la formació dels nostres [email protected] mitjançant diferents cursos d’aplicació en les diferents àrees federatives:

*Formació d’Entrenadors Esportius (Cursos N1, Entrenador federatiu).
*Formació d’àrbitres (Cursos àrbitres Provincials, Autonòmics)

Resulta de vital importància per a aquesta nova Junta Directiva el poder formar de manera regular cada any a nous entrenadors de *frontenis, per a poder garantir la correcta formació en l’ensenyament del nostre esport a tot el que estiga interessat (tant *niñ@s com a adults). Amb tot això, els avantatges d’aquesta mena de formació oficial es poden resumir en els següents punts:

1- Està inclosa en el marc de la LOGSE (dins del període transitori), segons marca l’Ordre *ECD/158/2014, de 5 de febrer.
El reconeixement de les formacions d’entrenador l’efectua la Direcció General d’Esport de la Generalitat Valenciana.

2- La titulació de “Entrenador de Frontenis Nivell 1” s’estableix mitjançant la Resolució de 5 de març de 2013, de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es publica el pla formatiu dels nivells I i II de les especialitats esportives de frontó 30 metres i de frontó curt (36 m) frontó llarg (54 m) i trinquet pertanyents a la modalitat esportiva de pilota. (BOE núm. 72, de 25.3.2013)

3- Àmplia i millora la formació actual d’entrenadors esportius de frontenis, en establir una fase comuna i una altra específica.

4- Compta amb el suport de la Direcció General de l’Esport en la impartició del bloc Comú (realitzada aquesta sota la fórmula de “formació a distància”).
Són títols oficials en l’àmbit esportiu amb plena validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

Documentació

Monitor

Aula Virtual