Formació

Des de la Federació de Frontenis i Pilota, juntament amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i avalat pel CSD, treballem contínuament la formació dels nostres federad els i mitjançant diferents cursos d’aplicació en les diferents àrees federatives:

* Formació de tècnics Esportius (Cursos N1, Entrenador federatiu)
* Formació d’àrbitres (Cursos àrbitres provincials, autonòmics)

Resulta de vital importància per a aquesta nova Junta Directiva el poder formar de manera regular cada any a nous entrenadors de frontenis, per poder garantir la correcta formació en l’ensenyament del nostre esport a tot el que estigui interessat (tant infants com adults). Amb tot això, els avantatges d’aquest tipus de formació oficial es poden resumir en els següents punts:

  1. Està inclosa en el marc de la LOGSE (dins de el període transitori), segons marca l’Ordre ECD / 3310/2002, de 16 de desembre (BOE30 / 12/2002), i que requereix l’autorització administrativa de la Generalitat Valenciana, sota l’aprovació de CSD.
    F
    a oficialitat a la titulació “Entrenador de Frontenis Nivell1” (títol diligenciat pel Direcció General de l’Esport); és a dir, passa a ser un títol “oficial”.
  2. Àmplia i millora la formació actual de tècnics esportius de frontenis, a l’establir una fase comuna i una altra específica.
  3. Compta amb el suport de la Direcció General de l’Esport en la impartició de la Fase Comú (realitzada aquesta sota la fórmula de “formació a distància”).
  4. Són cursos reconeguts pel CSD, amb el que li atorguen oficialitat a nivell Nacional.

Documentació

Monitor

Aula Virtual