Escoles

Entre els objectius principals de la Junta Directiva de la Federació Frontenis i Pilota C.V. volem transmetre la idea comun d’aquest grup de treball, que parteix de l’desig prioritari d’incentivar, potenciar, i refermar qualsevol activitat dirigida a la creació i consolidació d’Escoles de FRONTENIS.

Considerem que qualsevol Club de frontennis consolidat, no té sentit si no disposa d’una base, o generació anterior, capaç de poder donar-li continuïtat al que durant anys han pogut viure a través dels seus pares. El frontenis està considerat com un esport minoritari, la pràctica en general, ve precedida d’una pràctica familiar anterior … d’aquí el seu caràcter tradicional.

D’aquesta manera i com no podia ser d’una altra manera, des de la Federació insistim cada any a fomentar qualsevol pràctica de l’frontenis en Edat Escolar, adaptant i flexibilitzant totes les nostres competicions perquè tots aquells nens i nenes puguin viure el nostre esport de la manera més intensa i divertida en funció de les seves característiques físiques i fisiològiques.

Amb tot això, la Federació proposa cada temporada una competició adaptada als més petits JECV (des dels 6 fins als 16 anys) que disposa d’una periodicitat setmanal i que setmanalment és capaç de congregar més de 300 xiquets en una mateixa instal·lació , on aprenen els valors principals perseguits per la Federació per a l’Edat Escolar: Diversió, Socialització, Respecte i Solidaritat

BENEFICIS PER Al TEU CLUB PER TINDRE UNA ESCOLA DE FRONTENIS

1-Subvencions per al club – Actualment ja existeixen dues subvencions o millores econòmiques que perceben els clubs que gestionen una escola de frontenis. La 1a d’elles consisteix en l’estalvi de més del 30% en la inscripció dels equips sènior per a participar en les competicions federades i la 2a consisteix en el programa Activa’t Clubs de la Fundació Trinidad Alfonso a través del qual els clubs perceben 35€ per cada alumne/a de l’escola.
A més d’aquestes dues subvencions ja consolidades segurament el teu club siga capaç d’aconseguir un major import referent a les subvencions concedides per l’Ajuntament, ja que gestionar una escola comporta un servei a la població promocionant la pràctica esportiva entre els més joves.

2-Major capacitat econòmica del club – Aquesta major capacitat econòmica o pressupostària prové tant de les subvencions descrites en el punt anterior com de la major recaptació en concepte de quotes, ja que els alumnes abonaran una quota periòdica per rebre les classes de frontenis.

3-Continuïtat del club i increment del nivell de joc – Està àmpliament comprovat que el gestionar una escola durant diversos anys proporciona al club una pedrera de jugadors joves que a poc a poc van incorporant-se als equips sènior assegurant la continuïtat d’aquests equips en les diferents competicions, i a més produint-se un increment del nivell mitjà de joc d’aquests equips, ja que els joves venen dotats d’una major tècnica com a conseqüència dels seus inicis en la pràctica del frontenis a tan primerenca edat.

4-Major influència social en l’entorn – La creació i posterior gestió d’una escola de manera correcta no sols aporta joves i futures promeses per al club sinó també més relacions personals amb gent aliena al club com són els pares, mares, avis i altres familiars dels alumnes/as. De tots és sabut que quan els joves competeixen provoquen una assistència massiva de gent als frontons. A més d’això, el tindre més famílies vinculades amb el club comporta una major publicitat i un major reconeixement per la població i voltants del club i de l’esport que es practica.

5-Contribució al foment de la pràctica esportiva entre els més joves – El Club que gestiona una escola pot sentir-se orgullós que està col·laborant d’una forma important amb la societat, fomentant la pràctica esportiva entre els més joves. És important destacar que la pràctica esportiva genera valors socials positius i allunya als joves de les drogues i altres temptacions perjudicials. 

6-Millora l’ambient esportiu, d’amistat i relacional entre els integrants del club – L’alinear gent jove en els equips del club juntament amb la gent més veterana provoca una millora de l’ambient imperant en cadascun dels equips. La innocència i al seu torn atreviment per part de la gent jove al costat de l’experiència dels més veterans creen una mescla molt saludable d’alegria, bon ambient i al seu torn responsabilitat i bon fer de tots els integrants del col·lectiu.  

7-Possibilitat de participació en Campionats d’Espanya i altres esdeveniments nacionals – Des de fa diversos anys existeixen 2 campionats d’Espanya d’edat escolar en els quals la Selecció Valenciana participa. Ser membre de la Selecció Valenciana de Frontenis està a l’abast de qualsevol alumne/a de totes les escoles de la Comunitat Valenciana, independentment del nombre d’alumnes/as que tinga l’escola. La participació en qualsevol d’aquests campionats com a membre de la Selecció Valenciana per part d’algun alumne o alumna de l’escola és un orgull per al club i una publicitat addicional que obté per la seua bona gestió de l’escola.

A més, existeix un circuit nacional d’Opens amb importants premis en vals esportius i mitjançant el qual els xiquets/as estableixen amistats amb jugadors/as d’altres comunitats autònomes. En molts casos aquestes amistats perduren en el temps i fins i tot es mantenen quan pertanyen a la categoria sènior.

8-Participació en els Jocs Escolars de la Generalitat Valenciana – Tots els alumnes/as de les categories benjamins, alevins, infantils i cadets poden participar en els Jocs Escolars de la Generalitat Valenciana disputant en primer lloc una lliga regular, posteriorment una fase final provincial i finalment la fase final autonòmica. Aquesta competició està molt ben organitzada per la FFPCV en la qual tenen cabuda tots els joves independentment del nivell de joc adquirit.

IDEES I CONSELLS PER A CREAR UNA ESCOLA DE FRONTENIS.

A continuació et detallem una sèrie d’idees i de consells si la intenció del teu club és iniciar una escola de frontenis. No obstant això, davant qualsevol dubte o si necessitaràs ajuda pots contactar amb la Federació a través dels mails enrique@ffpcv.com i migue@ffpcv.com

1-CONTACTE AMB L’AJUNTAMENT – És molt important reunir-se amb els responsables de l’àrea esportiva del teu Ajuntament i traslladar-los la idea de crear una escola de frontenis tutelada pel Club. Mitjançant aquesta reunió i successives hem de plantejar a l’Ajuntament el projecte de l’escola i sol·licitar les ajudes per part de l’entitat que necessitem per a dur a terme aquest projecte.
Entre aquestes ajudes haurien d’estar les hores d’ús del frontó i una subvenció econòmica.

2-PROMOCIÓ DE L’ESCOLA – Entre les accions per a promocionar i publicitar l’escola podem citar com a importants:

Cartells amb fotos relacionades amb el frontenis anunciant l’escola. Repartir-los per bars, poliesportiu i totes les ubicacions amb major afluència de públic.
Ajuda per part de l’Ajuntament a través dels seus mitjans de difusió anunciant la creació de l’escola.
Publicitat del cartell per xarxes socials
Xarrades en els col·legis i repartiment de tríptics entre els alumnes. Si per a això necessites que acudisca algun jugador d’elit del nostre esport, pots sol·licitar-lo a la FFPCV.
Quota mensual o trimestral assequible (si pot ser que no supere els 15 € mensuals)

 3-MONITOR FRONTENIS – És una figura molt important de l’escola, ja que la continuació dels alumnes durant diversos cursos dependrà en gran manera de la labor exercida pel monitor. Imprescindible que aquest tinga coneixements amplis sobre l’esport i si pot ser que posseïsca com a mínim el títol de Monitor bàsic impartit per la FFPCV.
És també important que el monitor perceba una aportació econòmica conforme a les hores exercides impartint classes.

4-PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS – Una vegada iniciada l’escola, és aconsellable que quan els alumnes adquirisquen un nivell mínim de joc participen en els Jocs Escolars avalats per la Generalitat Valenciana i gestionats per la FFPCV. Aquesta competició està dissenyada perquè els xavals se senten integrats en tot moment independentment del nivell de joc que siguen capaços de desenvolupar.
La competició motiva molt a xiquets i xiquetes i els iguala davant els que practiquen altres esports.

5-AJUDA PER PART DE FFPCV – Per a la FFPCV la creació d’escoles és el nostre objectiu primordial. Pel que t’aconsellem que davant qualsevol dubte o necessitat d’alguna cosa contactes amb nosaltres sense demores a través dels mails enrique@ffpcv.com i migue@ffpcv.com